top of page
  • Writer's pictureUrednik

RIKTA - infracrveni, laserski i magnetni tretman

Magnetni-infracrveni laserski tretman predviđen je za nemedikamentozno bezbolno lečenje širokog spektra bolesti čoveka. Preko njega su realizovani najefektivniji oblici elektromagnetnog zračenja. On obezbeđuje istovremeno dejstvo na organizam koherentnog (laserskog) i nekoherentnog svetlosnog toka infracrvenog i crvenog dijapazona u zajedničkom delovanju sa površinskim dejstvom na njega konstantnim magnetnim poljem.

Impulsno koherentno lasersko zračenje duboko ulazi u tkiva i ima jako stimulativno dejstvo na cirkulaciju, membranski i intraćelijski metabolizam, aktivira neurohumoralne faktore, imunokompetentne sisteme, reguliše hormonski sistem. Biološka tkiva su optički najprozracnija za primenu ovih dijapazona. Pod uticajem zračenja niskog intenziteta, menjaju se ćelijske membrane i intraćelljska obrazovanja, što dovodi do povećane aktivnosti ćelljskog transporta kroz ćelijsku membranu i pojačanje osnovnih bioenergetskih procesa. U organizmu se stavlja u pogon kaskada nespecifičnih regulacionih reakcija, na osnovu kojih se ostvaruje izraženo regenerativno, trofičko, anestetičko i protivzapaljensko dejstvo.

Impulsno nekoherentno infracrveno zračenje imajući moć prodiranja u tkivo manju nego laser i veću spektralnu širinu, deluje na različite reflektorne zone, i pri tome pruža moćno harrnonizujuće dejstvo na tonus centralnog i perifernog nervnog sistema.

Pulsirajuca crvena svetlost ima blagorodno dejstvo, srnanjujući intenzitet zapaljenskih procesa, naročito u oblastima koje imaju rastresito vezivno tkivo, naprimer u oblasti zglobova. Povećava aktivnost psihoemocionalne sfere.

Stalno magnetno polje služi da se stvori stalna energetska zaštita organizma od štetnih uticaja spoljašnje sredine, uključujući i meteofaktore. Stalno magnetno polje dovodi do povećanog prodiranja laserskog zracenja što omogucava da se snizi doza zračenja za razliku od laser-monoterapije, za postizanje istog efekta.

Commentaires


bottom of page