top of page
  • Writer's pictureUrednik

Elektrokardiogram

Elektrokardiogram (EKG) beleži srčane električne impusle radi dobijanja elektrokardiografa – izveštaj koji pomaže lekaru da stekne uvid u stanje srca. Pošto aparat koristi impulse samog srca, ovaj postupak je sasvim bezbolan.

  • Koristi elektrokardiograma:

  • Određuje brzinu i učestalost otkucaja.

  • Meri veličinu i mesto komora i pretkomora.

  • Procenjuje oštećeno i obolelo tkivo ili druge fizičke nepravilnosti.

  • Prati posledice hirurških zahvata na srcu, pejsmejkere, ili uticaje lekova.

Opmerkingen


bottom of page